QUETZAL

Taux d'acceptation faible

10 personen
8 slaapplaatsen
3 cabine(s)
09h00 / 17h00
14,2 meter
Met schipper

Deze boot is in 2016 door SamBoat gecertificeerd
De boot en de uitrusting zijn door een lokale agent van SamBoat gecontroleerd

Over Bénéteau First 456 - 2014

Automatisch vertaald

Huur een 14-meter zeilboot en zijn kapitein voor de cruise van uw keuze! Met familie of vrienden navigeert u veilig binnen een wettelijk kader, onder toezicht van een erkende, ervaren en verzekerde kapitein voor deze activiteit. Er is geen specifieke kennis van u vereist. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. U bent thuis aan boord! UW BOOT Het is een sloep van 14 meter gebouwd door Bénéteau-scheepswerven volgens

Huur een 14-meter zeilboot en zijn kapitein voor de cruise van uw keuze! Met familie of vrienden navigeert u veilig binnen een wettelijk kader, onder toezicht van een erkende, ervaren en verzekerde kapitein voor deze activiteit. Er is geen specifieke kennis van u vereist. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. U bent thuis aan boord! UW BOOT Het is een sloep van 14 meter gebouwd door Bénéteau-scheepswerven volgens een plan van de Duitse Frers. Uitstekende zeilprestaties (vooral tegen de wind in), zachte bewegingen, warme meubels, houten interieur (teak), royale uitrusting, complete garderobe (spinnaker, lichte genua, zeil) teakdek, zonnepanelen, platform, ladder bad, cockpitafel, gemotoriseerde tender, enz ... Krachtig en comfortabel: boiler, watermaker, koelkast van 220 liter, multifunctionele magnetron, wasmachine, elektrisch toilet, keukengerei en servies voor 8 personen, enz.). Veiligheidsbeveiligingen en navigatieapparatuur zijn veel beter dan vereist door de voorschriften: 8-persoons vlot, DSC VHF, noodbaken, automatische activeringsremmen, radar, stuurautomaten, kaartlezer, windvaan / elektronische anemometer, etc. Deze eenheid is in 2015 gerenoveerd. De woonruimte is vergroot: stand-bystation onder een nieuw dak, verbreding van de salon, bewapening, zadel, nieuw beddengoed, enz. LEVEN AAN BOORD U profiteert van de voordelen van de eigenaar zonder de nadelen aan te nemen. U nodigt de mensen van uw keuze uit aan boord. Je organiseert het leven aan boord naar eigen goeddunken. U beslist om de stops te verlengen of in te korten, om het programma te wijzigen. Afhankelijk van het weer en de route, kan nachtnavigatie worden overwogen om u te laten profiteren van tussenstops en ligplaatsen voor een langere periode. De totale slaapcapaciteit en de veiligheidsuitrusting van het schip maken de ontvangst mogelijk van 8 personen in offshore-navigatie en 10 mensen in kustnavigatie. Voor het succes van uw cruise, voor uw comfort en om ieders privacy te behouden, nodigen Quetzal en zijn kapitein u uit om zich te beperken tot vier personen en om 2 van de 3 hutten te gebruiken. De prijzen worden ook bestudeerd om de privatisering van de boot toegankelijk te maken voor een koppel met kind (eren), 2 koppels vrienden, enz ... Groepen of families van maximaal 6 personen zijn echter nog steeds welkom. In dit geval zijn de drie dubbele hutten en de toiletten aan de voorzijde gereserveerd voor exclusief gebruik. Een extra 10% op het huurbedrag dat ter plaatse moet worden betaald, is vereist. In deze configuratie gebruikt de kapitein een ligplaats in de salon, gescheiden door een gordijn. De kapitein is belast met het manoeuvreren, navigeren en technisch onderhoud van de boot. Desgewenst kan hij zijn kennis met u delen op de door u gekozen gebieden: manoeuvres, navigatie, enz. Hij neemt deel aan collectieve taken. Voor anker zet hij je op de grond en keert terug om je op te halen voor een wandeling of een maaltijd in het restaurant. UW KAPITEIN Ik heb 35 jaar gevaren. Meer origineel (en waarschijnlijk zeldzamer ...), ik heb alle kwalificaties vereist door de Franse wet en door alle verzekeringsmaatschappijen. Ik ben ook verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor deze activiteit tot 10 miljoen euro. Ik ben ook een gecertificeerde trainer onder het kapiteinscertificaat 200 zeil, dat tot op heden het enige certificaat is om de rol van schipper in een wettelijk kader, op een gehuurde zeilboot of op een zeilboot te waarborgen van eigenaar. Er is waarschijnlijk geen garantie voor de goede humor van de kapitein of zijn gevoel voor gezelligheid, maar de afwezigheid van dit certificaat stelt u bloot aan enorme complicaties bij het minste incident. Afgezien van mijn vaardigheden, mijn ervaring ... en mijn goede humor, verzeker ik je totale discretie voor, tijdens en na je cruise. Jij bent de rechter! Ik sta tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en elkaar beter te leren kennen voordat u instapt. Met vriendelijke groet, Charles. HET PROGRAMMA VAN UW CRUISE Het wordt opgesteld volgens uw wensen en rekening houdend met de samenstelling van uw bemanning. Het weer, in de zomer en in de Middellandse Zee, dwarsboomt zelden projecten, maar kan tot enkele aanpassingen leiden. We bespreken het samen voor vertrek. U kiest voor een voorkeur voor zeilen of de tijd doorgebracht voor anker. Ik leid je en ik adviseer je, maar jij bent degene die beslist. De zeilboot is niet alleen een reismiddel. Zeilen kan evenveel plezier brengen aan de coxswain als aan de lezer van een poolvlies dat comfortabel op het dek ligt (bibliotheek aan boord). Voel je je aangetrokken tot de witte zandstranden? Heb je kinderen? Het programma is aanpasbaar voor ieders tevredenheid. Slapende minnaar? Je zult geschokt en overweldigd zijn. DE PRIJZEN AANGEGEVEN IN DE HUURPRIJZEN Ze omvatten de huur van de zeilboot en zijn uitrusting (gemotoriseerde aanbesteding, visuitrusting, vinnen, maskers, snorkels, enz.), Evenals een multi-risicoverzekering. Het dekt materiële schade aan de boot of aan een derde, evenals lichamelijk letsel geleden door de huurder of veroorzaakt aan een derde. Deze prijzen zijn exclusief de service van de kapitein (180 € / dag), eten voor de hele bemanning, brandstof, eventuele haven- of ligplaatsbelastingen, schoonmaakkosten (200 €), verplicht zodra een of meer verschillende nachten worden aan boord doorgebracht. Lakens en handdoeken kunnen worden verstrekt voor € 20 / persoon / week. Ten slotte en zoals hierboven aangegeven, wordt u gevraagd om een extra 10% te betalen op het huurbedrag als u de 3 hutten gebruikt. Deze extra kosten moeten ter plaatse worden betaald vanaf de eerste huurdag.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc...

Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...).

L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc...

Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc..

LA VIE A BORD

Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages.

La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc…

Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus.
Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau.Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant.

VOTRE CAPITAINE

Je navigue depuis 35 ans. Plus original (et sans doute plus rare...), je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro.

Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident.

En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles.


LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE

Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés.LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION

Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers.

Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (180€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 20 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Details

Soort verhuur : Met schipper
In- en uitchecktijden: 09h00 / 17h00
Model : Bénéteau - First 456
Lengte (m) : 14,2
Toegestane capaciteit : 10
Bouwjaar : 2014
Borg : (Via SamBoat)
Annuleringsvoorwaarden : Matig
Model : Bénéteau - First 456
Uitrusting : Offshore
Lokatie : Haven
Lengte (m) : 14,2
Breedte (m) : 4,3
Diepgang (m) : 2,4
Bouwjaar : 2014
Toegestane capaciteit : 10
Borg : (Via SamBoat)
Annuleringsvoorwaarden : Matig
Aantal cabines : 3
Aantal slaapplaatsen : 8
Vermogen : 50cv
Type motor : 2-takt
Aantal motoren : 1
Brandstoftype: Diesel
Animaux acceptés à bord : Non
Carburant : Non inclus
Geschiktheid :
 • Dagexcursies

 • Cruise

 • Wedstrijden

Vertrek mogelijk:

Uitrusting

GPS
WC
Douche
Diepte meter
Spi
Bimini

Comfort

Bimini
Tafel
Beddengoed
Buitendouche

Energie

220V stopcontact
USB aansluiting
Zonnepaneel

Keuken

Kookplaat
Koelkast
Gootsteen

Recreatie

Zwemtrap
Vismateriaal
Snorkelmateriaal
TV
Buitenluidsprekers

Navigatie

GPS
Diepte meter
Spi
Electrische ankerlier
Bijboot
Automatische piloot
Buitenboordmotor
VHF
AIS

Sanitair

WC
Douche
Warm water
Zoet water
Badkamer
Watermaker

2 huurders hebben deze boot beoordeeld

Avis non modérés - Trié du + récent au plus ancien

 • Gu
  Guillaume
  01 september 2019

  Merci à Charles pour son immense professionnalisme et sa grande gentillesse. Nous avons passé un séjour extraordinaire sur ce beau voilier grâce aux conseils du capitaine. Je conseille à tous les couples avec un ou deux enfants, expérience inoubliable!

 • Steph
  Steph
  30 september 2017

  Merci à Charles pour sa bonne humeur, son professionnalisme. Si nous avons passé un super moment dans une super ambiance, nous lui devons en partie. Le bateau est agréable et bien équipé pour la croisière.


Over de eigenaar, Charles
Charles
Lid sinds 2015
Antwoordpercentage: 100 %
Gesproken talen: Frans
Identiteitsbewijs

gecontroleerd

Telefoonnummer

gecontroleerd

E-mailadres

gecontroleerd

Vergelijkbare aanbiedingen

Vanaf
214 / dag
Ze zijn hier in te zien: Algemene Gebruikers Voorwaarden