QUETZAL

Charles
Reactie binnen een uur

10 personen
8 slaapplaatsen
3 cabins
09h00 / 17h00
14,2 meter
Met schipper

Deze boot is in 2016 door SamBoat gecertificeerd
De boot en de uitrusting zijn door een lokale agent van SamBoat gecontroleerd

Over Bénéteau First 456 - 1984

Automatisch vertaald

Huur een zeilboot van 14 meter lang en zijn kapitein voor de cruise van uw keuze! Met familie of vrienden navigeert u in alle veiligheid binnen een wettelijk kader, onder toezicht van een erkende, ervaren en verzekerde kapitein voor deze activiteit. Er wordt geen speciale kennis van je gevraagd. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. U bent thuis aan boord! JOUW BOOT Het is een 14 meter lange sloep gebouwd door de scheepswerven

Huur een zeilboot van 14 meter lang en zijn kapitein voor de cruise van uw keuze! Met familie of vrienden navigeert u in alle veiligheid binnen een wettelijk kader, onder toezicht van een erkende, ervaren en verzekerde kapitein voor deze activiteit. Er wordt geen speciale kennis van je gevraagd. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. U bent thuis aan boord! JOUW BOOT Het is een 14 meter lange sloep gebouwd door de scheepswerven van Bénéteau naar een plan van German Frers. Uitstekende zeilprestaties (vooral tegen de wind in), soepele bewegingen, warme uitrusting, houten interieur (teak), royale uitrusting, complete garderobe (spinnaker, lichte genua, stagzeil) teakdek, zonnepanelen, platform, ladderbadkamer, kuiptafel, gemotoriseerde bijboot, enzovoort... Efficiënt en comfortabel: boiler, waterkoker, koelkast van 220 liter, multifunctionele magnetron, wasmachine, elektrisch toilet, keukengerei en servies voor 8 personen, enz.). Veiligheidsuitrusting en navigatieapparatuur zijn veel beter dan wat vereist is door de regelgeving: 8-persoons vlot, VHF ASN, noodbaken, reddingsvesten met automatische activering, radar, stuurautomaten, kaartlezer, windvaan / elektronische anemometer, enz... Deze unit is in 2015 opgeknapt. De leefruimte is vergroot: uitkijkpost onder een nieuw koetsdak, vergroting van de salon, bewapening, stoffering, nieuw beddengoed, etc. LEVEN AAN BOORD U profiteert van de voordelen van de eigenaar zonder de nadelen op zich te nemen. U nodigt de mensen van uw keuze uit aan boord. Organiseer uw leven aan boord zoals u dat wilt. U besluit de tussenstops te verlengen of in te korten, om het programma aan te passen. Afhankelijk van het weer en de route kan nachtnavigatie overwogen worden om langer te kunnen genieten van tussenstops en ankerplaatsen. De totale slaapcapaciteit en de veiligheidsuitrusting van het schip maken de opvang van 8 personen in de offshore-navigatie en 10 personen in de kustvaart mogelijk. Voor het succes van uw cruise, voor uw comfort en om ieders privacy te bewaren, nodigen Quetzal en zijn kapitein u echter uit om u te beperken tot vier personen en om 2 van de 3 hutten te gebruiken. De tarieven worden ook bestudeerd om de privatisering van de boot toegankelijk te maken voor een paar met kind(eren), 2 vriendenparen, enz... Groepen of families tot 6 personen zijn echter welkom. In dit geval zijn de drie dubbele hutten en de toiletten voorin gereserveerd voor exclusief gebruik. Er wordt dan een toeslag van 10% op het ter plaatse te betalen huurbedrag gevraagd. In deze configuratie maakt de kapitein gebruik van een ligplaats in de salon, gescheiden door een gordijn. De kapitein is verantwoordelijk voor de manoeuvre, navigatie en technisch onderhoud van de boot. Als je wilt, deelt hij zijn kennis met je op de gebieden van je keuze: manoeuvres, navigatie, enz... Hij neemt deel aan collectieve taken. Voor anker zet hij je aan wal en komt terug om je op te halen voor een wandeling of een maaltijd in het restaurant. UW KAPITEIN Ik zeil al 35 jaar. Origineler (en waarschijnlijk zeldzamer...), ik heb alle kwalificaties die vereist zijn door de Franse wet en door alle verzekeringsmaatschappijen. Ik ben ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor deze activiteit tot 10 miljoen euro. Ik ben ook een erkende trainer in het kader van het 200 zeilkapiteinscertificaat dat tot op heden het enige patent is dat toelaat om de rol van kapitein te verzekeren in een wettelijk kader, op een zeilboot te huur of op een zeilboot van de eigenaar. Het is waarschijnlijk geen garantie voor het goede humeur van de kapitein of zijn gevoel voor vriendelijkheid, maar de afwezigheid van dit patent stelt je bij het minste incident bloot aan enorme complicaties. Afgezien van mijn vaardigheden, mijn ervaring... en mijn goede humeur, verzeker ik u totale discretie voor, tijdens en na uw cruise. Jij mag het beoordelen ! Ik sta tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en elkaar beter te leren kennen voordat u aan boord gaat. Met vriendelijke groet, Karel. HET PROGRAMMA VAN UW CRUISE Het wordt opgesteld volgens uw wensen en rekening houdend met de samenstelling van uw bemanning. Het weer, in de zomer en in de Middellandse Zee, staat de projecten zelden in de weg maar kan wel tot aanpassingen leiden. We bespreken het samen voor vertrek. U kiest ervoor om de voorkeur te geven aan navigatie onder zeil of de tijd die u voor anker doorbrengt. Ik begeleid je en ik adviseer je, maar jij bent het die beslist. De zeilboot is niet zomaar een vervoermiddel. Onder zeil varen kan zowel de stuurman als de lezer van een thriller die comfortabel op het dek ligt (bibliotheek aan boord), veel plezier bezorgen. Ben je aangetrokken tot witte zandstranden? Heeft u kinderen? Het programma is aanpasbaar voor de tevredenheid van iedereen. Liefhebber van een dutje? Je zult worden gewiegd en vervuld. DE PRIJZEN AANGEGEVEN IN DE HUURPRIJZEN Ze omvatten de huur van de zeilboot en zijn uitrusting (gemotoriseerde bijboot, visuitrusting, vinnen, maskers, snorkels, enz.) evenals een multi-risicoverzekering. Het dekt materiële schade veroorzaakt aan de boot of aan een derde, evenals lichamelijk letsel opgelopen door de huurder of veroorzaakt aan een derde. Deze prijzen zijn exclusief de dienst van de kapitein (€ 220/dag), eten voor de hele bemanning, brandstof, eventuele haven- of ligplaatsbelasting, de schoonmaakkosten (€ 200), verplicht vanaf één of meerdere nachten aan boord. Lakens en handdoeken kunnen worden verstrekt voor 25 €/persoon/week. Tot slot en zoals hierboven aangegeven wordt een toeslag van 10% op de huursom gevraagd indien u gebruik maakt van de 3 hutten. Deze extra kosten dienen vanaf de eerste huurdag ter plaatse te worden betaald.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc...

Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...).

L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc...

Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc..

LA VIE A BORD

Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages.

La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc…

Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus.
Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau.Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant.

VOTRE CAPITAINE

Je navigue depuis 35 ans. Plus original (et sans doute plus rare...), je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro.

Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident.

En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles.


LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE

Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés.LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION

Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers.

Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (220€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 25 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Details

Soort verhuur : Met schipper
In- en uitchecktijden: 09h00 / 17h00
Boat type: Zeilboot
Model : Bénéteau - First 456
Lengte (m) : 14,2
Toegestane capaciteit : 10
Bouwjaar : 1984
Borg : (Via SamBoat)
Vermogen : 50hp
Brandstof : Niet inbegrepen
Annuleringsvoorwaarden : Matig
Model : Bénéteau - First 456
Uitrusting : Offshore
Lokatie : Haven
Lengte (m) : 14,2
Breedte (m) : 4,3
Diepgang (m) : 2,4
Bouwjaar : 1984
Toegestane capaciteit : 10
Borg : (Via SamBoat)
Annuleringsvoorwaarden : Matig
Aantal cabines : 3
Aantal slaapplaatsen : 8
Vermogen : 50hp
Type motor : 2-takt
Aantal motoren : 1
Brandstoftype: Diesel
Huisdieren toegestaan aan boord : Geen
Brandstof : Niet inbegrepen
Geschiktheid :
 • Dagexcursies

 • Cruise

 • Wedstrijden

Vertrek mogelijk:
 • Hyères


Uitrusting

GPS
WC
Douche
Diepte meter
Spi
Bimini

Comfort

Bimini
Tafel
Beddengoed
Buitendouche

Energie

220V stopcontact
USB aansluiting
Zonnepaneel

Keuken

Kookplaat
Koelkast
Gootsteen

Recreatie

Zwemtrap
Vismateriaal
Snorkelmateriaal
TV
Buitenluidsprekers

Navigatie

GPS
Diepte meter
Spi
Electrische ankerlier
Bijboot
Automatische piloot
Buitenboordmotor
VHF
AIS

Sanitair

WC
Douche
Warm water
Zoet water
Badkamer
Watermaker

Opties

Draps et serviettes de toilette
/ week / persoon

2 huurders hebben deze boot beoordeeld

Ongemodereerde beoordelingen - Gesorteerd van nieuwste naar oudste

 • Gu
  Guillaume
  01 september 2019
  Automatisch vertaald

  Merci à Charles pour son immense professionnalisme et sa grande gentillesse. Nous avons passé un séjour extraordinaire sur ce beau voilier grâce aux conseils du capitaine. Je conseille à tous les couples avec un ou deux enfants, expérience inoubliable!

  {{ commentTranslate }}

 • Steph
  Steph
  30 september 2017
  Automatisch vertaald

  Merci à Charles pour sa bonne humeur, son professionnalisme. Si nous avons passé un super moment dans une super ambiance, nous lui devons en partie. Le bateau est agréable et bien équipé pour la croisière.

  {{ commentTranslate }}


Over de eigenaar, Charles
Charles
Lid sinds 2015
Antwoordpercentage: 100 %
Reactiesnelheid: binnen een uur
Gesproken talen: Frans
Identiteitsbewijs

gecontroleerd

Telefoonnummer

gecontroleerd

E-mailadres

gecontroleerd

Vanaf
601 / dag